Historie antickeho říma
 
Zajímá  Vás  historie  antického  Říma?
       Máte znalosti o pobytu římských legií na území jižní Moravy?
          Nebo máte zájem tyto znalosti získat?Tak se staňte našimi členy a pomožte nám šířit odkaz LEG.X.GPF imperátora Marca Aurelia Antonia. Také se může s Vaší pomocí rozvíjet spolupráce s Archeologickým ústavem AVČR Brno a Regionálním Muzeem Mikulov.