SPOLUPRÁCE A PODĚKOVÁNÍ
 
Zvládat šermiřské umění nám pomáhá mistr Milan Babuka
 
Spolubojovníci proti Barbarům
Partnerská organizace v obci
                Stálá expozice
"Římané a Germáni v kraji pod Pálavou"
V místní tělocvičně nám je umožněno trénovat
Zde nám pomáhají šířít odkaz Marca Aurelia