O NÁS
 
Skupina historického šermu Marcomania navazuje na stopu antického Říma, kdy LEG.X.GPF císaře Marca Aurelia dorazila až na území jižní Moravy na lokalitu
Hradisko u Mušova.
Území České republiky bylo tehdy 1.-2. století po Kristu pod nadvládou germánských kmenů Kvádů a Markomanů. Myšlenka založit skupinu historického šermu a příznivců antického Říma se zrodila u Antonína Pregeta. Navázal na odkaz Marca Aurelia a oprášil antickou stopu na jižní Morav
ě.
      Začátkem roku 2007 se sešel s Mgr.Balazsem Komoroczym z Archeologického ústavu AVČR Brno a také s Mgr.Petrem Kubínem ředitelem Regionálního muzea v Mikulov
ě. Také bylo důležité seznámení se skupinami zajímající se o římskou tématiku.
Prvním krokem pro realizaci „římské snu“ v okolí Pálavy bylo hledání nadšenců do rodící se skupiny. Důležité bylo seznámení s Michalem Žovincem,který projevil stejné nadšení.Jeho zkušenosti a kontakty v oblasti šermu jsou přínosem pro rozvoj skupiny.
      SHŠ Marcomania o.s. oficiáln
ě vznikla v srpnu roku 2007. Následně doplnili řady budoucí legionáři a také externí členové…
       Naše tréninky  jsou na základní škole v Dolních Dunajovicích.Velmi důležitá je spolupráce s Milanem Babukou ze spolku S.E.B.U. Kvalita a profesionalita p.Babuky v oblasti šermu a přístupu k bojovému um
ění se odrazila na kvalitě tréninků.
       Nejprve naše vybavení sm
ěřuje do pomocných sborů „Auxilia“,abychom si vybudovali uznání antického světa. Později se zaměříme na výzbroj legionářů LEG.X.GPF. Našim cílem je se co nejvíce držet dobových reálií. V tomto směru s námi spolupracuje Archeologický ústav AVČR Brno
a také Regionální muzeum v Mikulov
ě.

Obrázky a odborné texty používáme se svolením autorů knihy " Římané a Germáni,  nepřátelé,
rivalové, sousedé " od kolektivu autorů 
Cejnková-Komoróczy-Tejral
                                                    DĚKUJEME ZA SVOLENÍ


STANOVY
Zde naleznete naše