ZAJIMAVOSTI
 
                       SACRAMENTUM
                          Vojenská přísaha


ME OMNIA IMPERATORIS IVSSA FACTURVM ESSE
Vždy splním rozkazy mě uložené

CONTRA HOSTIS SVMMA VI IN ACIEM PVGNATVRVM
Proti nepříteli budu bojovat v šiku

NVMQVAM AB SIGNIS DECESSVRVM
Nikdy neopustím znaky

NVLLO MODO IMPERIVM POPVLI ROMANI LAESVRVM
Neuškodím Impériu nebo lidu římskému

NISI HANC FIDEM CONSERVABO
Jestliže toto nedodržím

IVPITER ME DELEAT
Ať Jupiter mě zničí